Humpolák

Měření stavu ovzduší v Humpolci 2012 - 2013
Publikováno: Středa, 12.12. 2012 - 14:50:45
Téma: Informace z městského úřadu


Od 11.12.2012 do 8.1.2013 probíhá v Humpolci měření kvality ovzduší v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina.

Mobilní stanice (měřící vůz Zdravotního ústavu Ostrava ) je umístěna v ulici Okružní u plaveckého stadionu.

Měřeny jsou tyto látky: prašné částice PM10 a PM2,5, NO, NO2, a další oxidy dusíku, SO2, VOC (těkavé organické sloučeniny), polyaromatické uhlovodíky, výběrově také aldehydy a dioxiny, současně se měří meteorologické prvky (směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu). Data získaná z této sítě se on-line zveřejňují na stránkách: http://mail.envitech.sk/ovzdusivysocina/index.php?id=3.  Navazující měření ve stejné lokalitě proběhne od 2.4.-16.4.2013 a 25.6.-9.7.2013. 

Zadavatelem projektu „Informační systém kvality ovzduší Vysočina“ je Kraj Vysočina,
zhotoviteli jsou Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVITECH Bohemia s.r.o. Základem systému jsou tři mobilní měřící stanice, které v intervalu 8 týdnů měří ve 24 pečlivě vybraných lokalitách Kraje Vysočina hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek. Výsledky měření poslouží k dlouhodobému sledování stavu ovzduší na Vysočině a k modelování výhledů. Více na adrese: www.ovzdusivysocina.cz

 


Tento článek si můžete přečíst na webu Humpolák
http://www.humpolak.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6487